Varna

Celý tento článek je značně inspirován tímto článkem: Grádyš nová varna. Jde o to v jednoduchosti představit princip naší infúzní varny a její základní komponenty. Jedná se o “projekt”. Zajímavé bude následné porovnání s výsledným provedením 🙂

Pro náš pivovar jsme se rozhodli využít systém.HERMS s použitím 3 nádob (Heat Exchanged Recirculating Mash System – k ohřevu sladiny je používán tepelný výměník). Jak jsme k tomuto rozhodnutí dospěli jsem popisoval minule. Dnes bych rád v jednoduchosti popsal jak náš pivovar bude fungovat.

Nádoby

Základ pivovaru jsou tři “nádoby”. V našem případě nerez o objemu 50L:

První nádobě se říká HLT (Hot Liquor Tank) a slouží jako rezervoár horké vody – jednak pro ohřátí vody na vystírku a vyslazování, druhak pro řízení teploty rmutování. Ve druhé nádobě (Mash tun) probíhá rmutování a ve třetí chelovar.

Ohřev vody na vystírku

Jako první krok se zasobnik horké vody naplní dostatkem vody na rmutování a vyslazování, která se ohřeje na vystírací teplotu. Ohřívat se bude pomoci elektrické topné spirály.

Vystírka

Po ohřátí na požadovanou teplotu se pootřebné množství vody přečerpá do rmutovací nádoby. s falšným dnem a do vody se rozmíchá rozdrcený slad. Problematice čerpadel se budu věnovat někdy příště podrobněji, protože na rozdíl od většiny ostatních součástek, zde jsem neuměl rychle rozhodnout jaké použít a odhadnout do čeho má smysl investovat či ne.

Rmutování

Tento krok zahrnuje ono specifikum infuzní metody. V nádobě s horkou vodou je ponořena spirála, do které zpod falešnoho dna rmutovací nádoby čerpáme sladinu. Sladina se ohřeje ve spirále a skrz manifold se vrací zpět do rmutovací nádoby. Tímto způsobem držíme teplotu potřebnou pro konkrétní “teplotní schod” rmutování. .Zároveň se sladina, tím jak pomalu protéká vrstvou sladu, postupně čistí.

Tento mechanismus samozřejmě umožňuje i vícestupňové rmutování.

Scezování a vyslazování

Po skončení rmutování sladinu čerpáme místo do spirály do varné nádoby na chmelovar. Zároveň začneme ze zásobníku horké vody čerpat vodu na vyslazovací teplotě do rmutovací (aka scezovací) nádoby.

Chmelovar

Po scezení dostatečného množství sladiny do varné nádoby následuje chmelovar. Pro topení bude použita, stejně jako v případě zásobníku horké vody, elektrická topná spirála.

Chlazení mladiny

Po skončení chmelovaru je optimální mladinu co nejrychleji zchladit na zákvasnou teplotu. Pro tento účel použijeme protiproudý deskový chladič, skrz který přepustíme mladinu do fermentační nádoby.

RPi[vo]

Srdcem celého pivovaru bude Raspberry Pi, ze kterého budou jednotlivé komponenty (čerpadla a topné spirály) ovládány. V každé nádobě bude meření teploty a možná i hladiny. V budoucnu pak možná přibudou servopohony na ventilech a další vychytávky 🙂 nápadů je už teď spousta.

Nezbývá než doufat, že práce na samotném pivovaru půjdou rychleji než mé přispívání na stránky 🙂

Credits

Závěrečný GIF

Napsat komentář